VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Kraków, 2017 06 07    zdjęcia: Joanna Petera-Zganiacz Program Dzień pierwszy wg DN+AW Dzień drugi Dzień trzeci Home
Instytut Botaniki im. W. Szafera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Home