VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Kraków, 2017 06 09    83 zdjęcia DN Dzień pierwszy Dzień drugi Home
Sesje terenowe: Jaworzno-Jęzor i Jaskinia Stajnia

1

2

3

4


 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Duże zdjęcie
74

Duże zdjęcie
76

77

78

79

80

81

82

83

Home