Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, dyskusja nieformalna, po Posiedzeniu, 2015 05 15 Home