60 lat IB PAN Paleobotanika, 19 września 2013 Home
Rok Botaniki Krakowskiej

prof. Krystyna Wasylikowa

Maria Barbacka-Boka

prof. Anna Medwecka-Kornaś

Hanna Winter

Jacek Madeja

prof. Krystyna Milecka

Agnieszka Wacnik

Katarzyna Cywa, Krystyna Milecka

Iwona Okuniewska-Nowaczyk