Inauguracja roku doktoranckiego 2011/2012
Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
Home

foto: Magdalena Łukaszek, Zakład Fykologii IB PAN

ślubowanie Doktorantów

foto D.N.

Strona główna Main page